ÚVODNÍ STRANA

PROFIL SPOLEČNOSTI
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FIRMĚ
NAŠE PRACOVIŠTĚ
REFERENCE
TECHNICKÉ VYBAVENÍ 
A TÝM
VOLNÁ MÍSTA

O společnosti GEMATEST® s.r.o.:

Naše společnost nabízí služby, konzultace a realizace v následujících oblastech:

geotechnický a inženýrsko-geologický průzkum pro všechny druhy staveb
laboratorní a polní geotechnické zkušebnictví v akreditované laboratoři (zkoušky 
    geomechaniky zemin, hornin, kameniva, stavebního kamene, recyklátů apod). 
kontrolní zkoušky při realizaci staveb, geotechnický dozor investora
chemické analýzy vod (povrchových , podzemních , odpadních) 
chemické analýzy zemin, odpadů, půd a jiných materiálů 
speciální chemické analýzy (např. rozbory vlasů )
pedologické rozbory zemědělských půd 
řezání, drcení, půlení hornin, kamene, dlažby,
drcení a mletí vzorků, přípravy analytických vzorků pro další analýzy 
vývoj software specializovaného na oblast geotechnického zkušebnictví
projekty, návrhy a realizace zkušeben pro geotechnické laboratorní a polní zkoušky

Pokud máte zájem o naše služby, nebo chcete zodpovědět jakýkoli dotaz z oblasti naší činnosti, kontaktujte nás prosím elektronicky, telefonicky, faxem, a na mobilní čísla uvedená v kontaktech nebo přímo poptejte online. Můžete nás rovněž navštívit osobně na některém z našich pracovišť.

Rádi Vám poskytneme nezávazné konzultace, zodpovíme dotazy, 
nebo pro Vás vypracujeme návrh řešení. V případě, že sami nebudeme schopni danou službu zabezpečit nebo realizovat, doporučíme Vám služby prověřených firem nebo
autorizovaných a oprávněných osob z oboru.