ÚVODNÍ STRANA

 

 

Kvalifikace a oprávnění  
___________________________________________________________________

Živnostenské listy:           

Předmět podnikání                                                        Zodpovědný zástupce
inženýrská činnost v investiční výstavbě                             Mgr.Přemysl  Urban

laboratorní činnost (zjišťování chemických , fyzikálních        Ing.Alexandr Manda
a mechanických vlastností materiálů)                                 Ing. Helena Papoušková

-koupě zboží za účelem jejího dalšího prodeje a prodej
-hornická činnost v rozsahu činnosti:                                    
-vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů
-zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů