Laboratoř analytické chemie

atomový absorpční spektrometr GBC AVANTA

kalorimetr ICA C400

konduktometr a ph metr HACH LANGE

spektrofotometrické měření na PU 8600

terénní měření volného
 a celkového chloru
Geotechnika a inženýrská geologie - laboratorní zkoušky 

Edometr

Propustoměr tlakový

Vodní lázeň Aquarius

Laboratorní mixer programovatelný

Krabickový přístroj
Geotechnika a inženýrská geologie - posudky, průzkumy

Hutnící pokus, příprava

Posuzování těžitelnosti a rozpojitelnosti hornin ve výkopu

Kontrola hutnění zásypů inž.sítí dynam.deskou

DCP Penometr

Dynamická penetrace
Geotechnika a inženýrská geologie - terénní zkoušky

Hutnící pokus.Statická zatěžovací zkouška

Kontrola hutnění vápnem zlepšených zemin lehkou dynamickou deskou

Stat.zatě.zkouška v místě základ.patek

Odběr neporušeného vzorku zeminy

Statická a dynamická zatěžkávací zkouška
Ostatní

INTERMAT 2006, laboratoř

INTERMAT 2006,presiometr

Propady silnice ,důsledek nevyhovující kvality hutnění

Propady silnice ,důsledek nevyhovující kvality hutnění